mua may tinh cu tai ha noi-- cat gach

Tin mới hàng ngày trên báo chí, Tin nong tren bao chi hang ngay , cap nhat tin moi tren bao chi , bao chi dua tin trong ngay , Tin mới cập nhật , tin moi cap nhat tren cac to bao

dieu hoa noi that gach tranh gạch tranh

Báo chí ngày 13-6-2012 – Những sự kiện đáng chú ý

Báo chí ngày 13-6-2012 – Những sự kiện đáng chú ý

Thứ tư, 13/6/2012
Trong buổi sáng ngày 13/6/2012, một số báo chí đã có bài phản ánh những sự kiện nổi bật của đất nước và những vấn đề liên quan đến công tác tư pháp như sau:

I- THÔNG TIN VỀ NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA ĐẤT NƯỚC

1.  Báo Nhân dân điện tử đưa tin về Ngày làm việc thứ 18, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII: Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Ngày 12-6, ngày làm việc thứ 18, kỳ họp thứ ba, Quốc hội (QH) khóa XIII. Các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận dự thảo Nghị quyết về các giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012; thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm  2012 và nhiệm kỳ QH khóa XIII. Cũng trong ngày làm việc này, QH đã thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Buổi sáng, sau khi nghe Bộ trưởng Tài chính Vương Ðình Huệ đọc Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2012 và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết này, các đại biểu QH trong thảo luận đã thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Nghị quyết.

Hầu hết ý kiến đại biểu đồng tình với Tờ trình của Chính phủ về chính sách miễn, giảm thuế khoán đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với các cá nhân, hộ  kinh doanh theo tờ trình. Vì đối tượng thụ hưởng là những người lao động hưởng lương thấp, những người nghèo và động viên nhiều hộ cá nhân đang kinh doanh nhỏ lẻ, cung cấp dịch vụ giá rẻ cho công nhân lao động. Tuy nhiên, đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cho rằng, sẽ bất hợp lý khi áp dụng chính sách này lại quy định với các đối tượng được miễn giảm với điều kiện phải giữ mặt bằng giá dịch vụ của năm 2011, bởi thực tế đây là lúc mức giá đang cao.

Cũng trong buổi sáng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ QH khóa XIII. Các đại biểu QH tán thành với đề nghị của Ủy ban Thường vụ QH về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012. Trong đó, nhất trí cao với việc bổ sung dự án Luật Việc làm, Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư. Ðồng thời, tiếp thu ý kiến của các đại biểu QH về việc giải quyết các bất cập, hạn chế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Ủy ban Thường vụ QH đề nghị QH giữ dự án Luật Ðất đai (sửa đổi) trong Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư theo đúng Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012. Nhiều ý kiến đề nghị chuyển dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) từ Chương trình năm 2013 lên Chương trình năm 2012 nhằm sớm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI. Tiếp thu nhiều ý kiến nói trên của các đại biểu QH, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị bổ sung dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) vào Chương trình năm 2012 để trình QH xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ tư (tháng 10-2012) theo quy trình xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa XIII, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung các dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Ðầu tư (sửa đổi), Luật Ban hành quyết định hành chính vào Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII. Ủy ban Thường vụ QH đề nghị QH cho bổ sung các dự án này vào Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII. Ðồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu QH để bảo đảm sự đồng bộ với việc sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị bổ sung dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) vào Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII; đồng thời, đề nghị đưa dự án này vào Chương trình năm 2013 để cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ năm…

Ða số ý kiến của các vị đại biểu QH tán thành với định hướng lập Chương trình và dự kiến các dự án luật, pháp lệnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 như nêu trong Tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Lê Minh Thông trình bày dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ QH khóa XIII. Theo đó, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 gồm 32 dự án luật, bốn dự án pháp lệnh trong Chương trình chính thức và 18 dự án luật trong Chương trình chuẩn bị.

Cuối buổi sáng, QH đã biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ QH khóa XIII.

Buổi chiều, các đại biểu QH thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Nhiều đại biểu phát biểu ý kiến cơ bản đồng tình với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của QH và Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế để tạo khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước. Luật Quản lý thuế được QH thông qua ngày 29-11-2006 đã tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế. Việc sửa đổi, bổ sung một số Ðiều của Luật Quản lý thuế nhằm tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý, đẩy mạnh hậu kiểm, có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, đáp ứng yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho NSNN. Hơn nữa, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, và tăng cường kiểm tra, thanh tra, quản lý chặt chẽ nguồn thu, hạn chế thất thu và nợ đọng thuế. Bên cạnh đó, góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa ngành thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về một số nội dung cụ thể được nêu trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Ðiều của Luật Quản lý thuế.

2. Báo Thanh niên Online có bài Bộ trưởng GTVT nhận nhiều câu hỏi chất vấn nhất. Bài báo phản ánh: Dù không có tên trong danh sách 5 thành viên Chính phủ trực tiếp trả lời chất vấn, nhưng Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng lại là người nhận được nhiều câu hỏi chất vấn nhất từ các đại biểu QH.

Theo văn bản Ủy ban TVQH gửi tới các ĐB trong phiên họp sáng qua, đoàn thư ký kỳ họp đã nhận được ý kiến phản hồi về danh sách bộ trưởng trả lời chất vấn của 427 ĐB. Theo đó, không chỉ có 4 vị bộ trưởng được nhiều ĐB đề nghị chất vấn mà TVQH đã “chốt” danh sách, còn có thêm Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình cũng nằm trong danh sách nhiều ĐBQH đề nghị trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Tuy không có tên trong danh sách 5 thành viên Chính phủ (gồm Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 bộ trưởng) trực tiếp trả lời chất vấn nhưng tư lệnh 2 ngành trên sẽ phải tham gia báo cáo giải trình về những nội dung liên quan đến trách nhiệm của ngành khi chất vấn bộ trưởng khác.

Liên quan đến nội dung chất vấn, bản phụ lục tập hợp của ĐBQH tại kỳ họp cho thấy Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận được nhiều câu hỏi nhất trong số 22 vị đứng đầu các cơ quan, bộ ngành tại kỳ họp này (gồm cả Chủ tịch QH, Chánh án TAND tối cao) với 29 câu hỏi của 17 vị ĐBQH, chưa kể thêm 35 ý kiến đề nghị bổ sung một số nội dung Bộ trưởng cần giải trình, sau khi phiếu xin ý kiến được gửi đến ĐB. Các nội dung chất vấn Bộ trưởng GTVT tập trung vào trách nhiệm quản lý ngành đối với Tập đoàn Vinalines, việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng; đề xuất thu phí bảo trì có phải là một loại thuế được ban hành dưới dạng Nghị định; quan điểm của Bộ về việc thu phí hạn chế phương tiện giao thông đường bộ; chất lượng, tiến độ thi công, bố trí nguồn vốn cho các công trình hạ tầng giao thông; các biện pháp nhằm giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông tại các TP lớn và sự thiếu thận trọng trong đề xuất…

Tại kỳ họp này, Thủ tướng nhận được 7 câu hỏi chất vấn bằng văn bản của 5 vị ĐBQH thuộc các đoàn TP.HCM, Tây Ninh, An Giang, Cao Bằng.

Ngoài các câu hỏi chất vấn về nguyên nhân sai phạm, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra tình trạng sai phạm tại Vinalines, biện pháp xử lý, ĐBQH cũng chất vấn Thủ tướng về “trách nhiệm Chính phủ và cá nhân Thủ tướng về việc chậm trễ công bố cho nhân dân biết nguyên nhân gây cháy ô tô và mô tô trong thời gian gần đây để nhân dân luôn luôn sống trong lo lắng, không chỉ khi sử dụng phương tiện xe cơ giới mà ngay cả khi để xe trong nhà. Nỗi lo lắng này của hầu hết các gia đình vì hiện nay cả nước đã có trên 33 triệu xe mô tô và gần 2 triệu ô tô”.

ĐB khác thuộc đoàn TP.HCM cũng chất vấn Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết như thế nào về việc 2.455 cơ quan, tổ chức cùng với hàng chục ngàn dự án treo đã để hoang hóa hơn 258.000 ha đất; hơn 3.300 cơ quan sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê, chuyển nhượng trái phép với hơn 2.500 ha.

Theo nghị trình, thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trực tiếp tại QH vào sáng nay 13.6 là Bộ trưởng TN-MT Nguyễn Minh Quang. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh sẽ trả lời chất vấn liên quan đến trách nhiệm quản lý ngành trong lĩnh vực quản lý, phân bổ đầu tư công; … làm rõ thêm sự chậm trễ trong việc phân bổ nguồn vốn mục tiêu quốc gia 2012. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại QH sẽ tiếp tục với phần giải trình kế tiếp của Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng (sáng 14.6), Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang (chiều 14.6) và Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (sáng 15.6).

3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Các nước ASEAN đẩy mạnh hợp tác truyền thông. Ngày 12-6, Hội nghị Tiểu ban Thông tin ASEAN lần thứ 13 (SCI 13) đã diễn ra tại TP Đà Nẵng với sự tham dự của các quan chức cấp cao phụ trách về thông tin thuộc 10 nước ASEAN và đại diện ba nước đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Mục tiêu của SCI 13 là nhằm nâng cao nhận thức về ASEAN, nâng cao hiểu biết giữa các quốc gia trong khu vực về văn hóa, lịch sử, tôn giáo, kinh tế… Qua dó tạo động lực phát triển một cộng đồng chung ASEAN vào năm 2015. Cụ thể, hội nghị lần này đã thống nhất kế hoạch thực hiện lộ trình chuyển đổi công nghệ truyền hình kỹ thuật số tại các nước ASEAN tới năm 2020; trao đổi tin tức phát thanh truyền hình giữa 10 nước ASEAN.
II- NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TƯ PHÁP
1. Báo Điện tử Chính phủ đưa tin: Ngày 12/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng, đưa trang thông tin điện tử pháp điển vào hoạt động trước ngày 1/7/2013.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm cụ thể và dự trù kinh phí bảo đảm cho việc triển khai thực hiện công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp sớm ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể kỹ thuật hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hợp nhất và pháp điển cho các Bộ, ngành.

Trước ngày 15/7/2012, Bộ Tư pháp trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện hợp nhất văn bản theo quy định tại Điều 19 Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; khẩn trương xây dựng, đưa Trang thông tin điện tử pháp điển vào hoạt động trước ngày 1/7/2013.

Thời hạn trước ngày 30/7/2012, Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về triển khai thực hiện Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Tương tự, Đề án xây dựng Bộ pháp điển sẽ được trình Thủ tướng theo thời hạn trước ngày 30/12/2012.

2. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh có bài Sau bài báo “Thẩm phán nhận… “chạy” thi hành án” Cục điều tra Viện KSND tối cao vào cuộc. Bài báo phản ánh: Nhận thụ lý vụ kiện đòi nợ, nữ thẩm phán ra giá thẳng về thù lao và chi phí lót tay cho cán bộ thi hành án cùng cấp. Sau khi nhận hàng chục triệu đồng tạm ứng, nguyên chồng hồ sơ vụ việc được vị này ôm về nhà và “mời” đương sự đến ký khống vào biên bản “hòa giải thành”.

Tháng 4-2012, bà Nguyễn Thị Liên (SN 1970, ngụ xã Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) đến Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( BR-VT) tố cáo hành vi sách nhiễu, tiêu cực của bà Lê Thị Mỹ Lộc – thẩm phán TAND huyện Châu Đức, BR-VT. Theo đơn tố cáo, ngày 4-10-2011 bà Liên khởi kiện vợ chồng ông Đặng Nhẫn – bà Huỳnh Thị Ba (ngụ xã Suối Nghệ, H.Châu Đức) ra TAND huyện Châu Đức để đòi khoản nợ 550 triệu đồng.

Sau khi nhận được đơn của bà Liên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Châu Đức đã xác minh vụ việc. Đảng bộ TAND huyện Châu Đức cũng yêu cầu thẩm phán Lê Thị Mỹ Lộc giải trình. Ngày 23-4, Chánh án TAND tỉnh BR-VT ra quyết định tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với nữ thẩm phán này đồng thời Chi bộ Đảng TAND huyện Châu Đức cũng đã ra quyết định kỷ luật. Cục Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã vào cuộc để làm rõ cáo buộc của bà Liên về hành vi nhận hối lộ cũng như những sách nhiễu của thẩm phán Lộc trong quá trình giải quyết vụ kiện. Theo điều tra ban đầu, thẩm phán Lộc thừa nhận có yêu cầu bà Liên phải chi 70 triệu sau khi nhận đủ 470 triệu THA và đã nhận trước số tiền lót tay 30 triệu của bà Liên. Tuy nhiên, vì sau đó phía bà Ba không chịu thi hành án nên thẩm phán Lộc đã trả lại số tiền “tạm ứng” cho bà Liên.
Hiện Cục Điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thẩm phán Lê Thị Mỹ Lộc về hành vi nhận hối lộ. Bà Lộc được cho tại ngoại trong quá trình điều tra. Dư luận người dân BR-VT đang đặt ra câu hỏi: Có hay không sự bắt tay, móc ngoặc giữa một số thẩm phán TAND huyện Châu Đức với chấp hành viên của cơ quan THA cùng cấp nhằm sách nhiễu, bòn rút tiền của người dân khi có việc thưa kiện?

3. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài Ủy quyền cho luật sư trong thi hành án, được không?. Bài báo phản ánh: Tham gia tố tụng ở giai đoạn xét xử còn phức tạp hơn nhiều mà đương sự vẫn được ủy quyền cho luật sư thì tại sao ở giai đoạn THA lại không được?

Luật cho luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các đương sự trong tố tụng dân sự nhưng đến giai đoạn “hậu xét xử” thì không hề đề cập. Vì vậy, có nơi chấp nhận chuyện đương sự ủy quyền cho luật sư thay mặt tham gia hoạt động THA, có nơi từ chối thẳng…

Theo một chấp hành viên THA dân sự quận 10 (TP.HCM), Luật THA dân sự và các văn bản hướng dẫn chưa đề cập đến việc tham gia của luật sư vào hoạt động THA dân sự. Cả quy trình, thủ tục tiếp nhận, làm việc với luật sư cũng không có. Vì vậy, việc có chấp thuận luật sư tham gia theo dạng ủy quyền hay không tùy sự linh hoạt của mỗi cơ quan THA.

Riêng ở TP.HCM, hiện nay các cơ quan THA dân sự đều linh hoạt tạo điều kiện cho luật sư tham gia khi được đương sự ủy quyền. Tuy nhiên, các cơ quan THA cũng lưu ý rằng nội dung ủy quyền của đương sự phải ghi rõ là cho luật sư tham gia cụ thể những việc gì. Nếu đương sự ủy quyền “trọn gói” thì phải ghi rõ trong giấy ủy quyền là luật sư có quyền quyết định và ký mọi giấy tờ liên quan đến việc THA. Bởi lẽ trong quá trình THA có rất nhiều biên bản cần chữ ký của các bên đương sự.

Ngoài ra, việc cơ quan THA có chấp nhận ủy quyền hay không còn do tính chất của vụ việc. Nếu là vụ THA đòi nợ đơn thuần thì không có vấn đề gì nhưng nếu có liên quan đến việc bán nhà thì nhiều cơ quan THA không chấp nhận ủy quyền vì những trường hợp này rất dễ xảy ra tranh chấp về sau.

Luật sư Nguyễn Minh Thuận (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng việc cho luật sư được thay mặt đương sự tham gia hoạt động THA dân sự là cần thiết.

Theo luật sư Thuận, thực tế có những đương sự gặp khó khăn như không hiểu biết pháp luật, bệnh tật hoặc có công việc không thể trực tiếp tham gia. Nếu viện lý do Luật THA dân sự chưa quy định thì theo nguyên tắc luật chuyên ngành chưa có, chúng ta có thể dựa trên quy định của luật chung là Bộ luật Dân sự. Bộ luật Dân sự quy định mọi người đều có quyền ủy quyền cho người khác thực hiện mọi giao dịch dân sự, miễn là hợp pháp, đúng thủ tục. Vì vậy việc không chấp nhận cho đương sự ủy quyền cho luật sư tham gia hoạt động THA là không phù hợp thực tiễn và pháp luật.

Luật sư Thuận đặt câu hỏi: Việc tham gia tố tụng ở giai đoạn xét xử còn phức tạp hơn nhiều mà đương sự vẫn được ủy quyền cho luật sư thì tại sao ở giai đoạn THA lại không được? Nếu thực tế xảy ra vướng mắc, cơ quan THA cần khẩn trương kiến nghị để có văn bản hướng dẫn chứ không nên cản trở việc tham gia của luật sư.

Đồng tình, luật sư Phạm Tất Thắng (Đoàn Luật sư TP.HCM) bổ sung: Theo Điều 29 Luật Luật sư, luật sư được đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến việc mà luật sư đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo sự phân công của cơ quan, tổ chức nơi luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động. Khi đại diện cho khách hàng, luật sư có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan.

“Pháp luật về THA dân sự không hề có bất kỳ quy định nào cấm các đương sự ủy quyền cho người khác tham gia THA. Như vậy, cơ quan THA phải chấp nhận tư cách đại điện theo ủy quyền cho khách hàng của luật sư mới đúng” – luật sư Thắng nhấn mạnh.

4. Báo Người đưa tin có bài Thỏa thuận xong, sao còn cưỡng chế tài sản?. Bài báo phản ánh: Theo Luật Thi hành án dân sự, việc cưỡng chế thi hành án không đặt ra đối với người tự nguyện thi hành án. Thế nhưng, đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Nhứt ở TP HCM thì không hẳn như vậy.

Trao đổi với báo Người đưa tin, ông Nguyễn Văn Nhứt trình bày:  Ông là người phải thi hành án trong một vụ án dân sự được TAND quận Phú Nhuận, TP HCM ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Theo thỏa thuận đó, bà Đặng Thị Thu Nguyệt và ông Nguyễn Văn Nhứt có trách nhiệm trả cho bà Huỳnh Thị Phương Hoa số nợ 47 lượng vàng SJC.

Ngày 25/9/2009, tại trụ sở Thi hành án quận Tân Bình, TP HCM, ông và bà Huỳnh Thị Phương Hoa (người được thi hành án) và cơ quan thi hành án có lập biên bản giải quyết thi hành án. Hai bên thống nhất là đến cuối tháng 10/2009 thì ông Nhứt sẽ trả cho bà Hoa 70 triệu đồng. Sau đó đến cuối tháng 12/2009 sẽ trả tiếp 30 triệu đồng. Và kể từ cuối tháng 12/2009 trở về sau, cứ 2 tháng ông Nhứt sẽ trả cho bà Hoa 30 triệu đồng cho đến khi hết nợ.

Ông Nhứt cho biết, mặc dù ông đã thực hiện đúng như thỏa thuận, nhưng đến ngày 24/4/2012 thì nhận được quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình. Căn cứ để ra quyết định trên là do ông Nhứt không tự nguyện thi hành án. Thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, ông Nguyễn Văn Nhứt đã làm đơn khiếu nại. Ông Nguyễn Văn Nhứt đề nghị cơ quan thi hành án quận tân Bình để ông được tiếp tục thi hành án như đã thỏa thuận với người được thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.

Trên thực tế, cơ quan thi hành án quận Tân Bình đã tiến hành kê biên căn nhà của ông Nhứt tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Tân Bình, TP HCM trong khi chưa trả lời đơn khiếu nại của công dân một cách “thấu tình, đạt lý”.

Theo thị giá hiện nay, số tiền ông Nhứt nợ bà Hoa quá nhỏ so với giá trị căn nhà vợ chồng ông đang sở hữu. Có đúng không khi cưỡng chế thi hành án, đẩy người dân vào cảnh “màn trời chiếu đất” hay không, khi mà họ vẫn được tự nguyện thi hành án?
5. Trang VnExpress có bài Sơn nữ lo ế chồng từ tuổi 16. Bài báo phản ánh: Cách trung tâm huyện Sa Thầy gần 20 km, Rờ Cơi là xã vùng biên tỉnh Kon Tum có hơn 90% dân số là người dân tộc H’Lăng sống bằng nghề đi rừng, làm rẫy, rất ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài.

Người H’Lăng xem chuyện hôn nhân là ý riêng của mỗi người. Khi đã đến tuổi, thích thì đến với nhau, luật pháp chẳng can hệ gì. Các nam thanh, nữ tú đến tuổi dậy thì cũng là lúc nghĩ đến cuộc sống vợ chồng.

Mặc cho các phương tiện truyền thông, cán bộ, cộng tác viên dân số cố gắng thâm nhập tuyên truyền, song đến nay hủ tục lạc hậu này vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở xã Rờ Cơi. Do đó, nơi đây chuyện những cô bé đang học lớp 7, lớp 8 bỗng nghỉ giữa chừng để bắt chồng chẳng có gì là lạ.

Từ chuyện lấy chồng sớm này, các cặp vợ chồng không chỉ sớm lên chức cha mẹ, mà hiển nhiên họ cũng nhanh chóng làm ông, bà người ta khi còn rất trẻ. Mẹ Y Sâm là Y Gieih (hiện 50 tuổi) đã trở thành bà khi mới ngoài 30 tuổi.

Ông Him – Phó Chủ tịch UBND xã Rờ Cơi cho biết, trước kia con gái trong vùng từ 13 đến 15 tuổi là đã bắt chồng. Sơn nữ nào “cao số” đến 16 tuổi mà vẫn chưa bắt được chồng thì đã được xếp vào hàng gái già, sẽ không được chàng trai nào ngó ngàng tới nữa. Chuyện nữ sinh cấp 2 đang học bỏ về lấy chồng ngoài chuyện học không vô nữa bên cạnh là sợ lớn tuổi hơn sẽ ế. Ở đây, người mới hơn 30 tuổi đã có cháu rất nhiều, thôn nào cũng có.

Còn theo ông Nguyễn Đình Thìn, cán bộ chuyên trách dân số xã Rờ Cơi, tình trạng tảo hôn ở xã này vẫn còn rất nhiều, độ tuổi phụ nữ lấy chồng chủ yếu là 14-16 tuổi. Ở đây, chuyện con trai ngoài 20 tuổi mà chưa lập gia đình rất hiếm còn con gái đến tuổi 18 tuổi mà vẫn “phòng không” là ế chắc rồi.

Ông A Thun, Trưởng thôn Đăk Đê cho biết, sở dĩ các đôi trai gái ở Rờ Cơi lập gia đình sớm là do người dân ở đây ít tiếp xúc với cộng đồng nên họ không am hiểu về luật pháp. Do đó họ cũng không biết nhắc nhở với con cái. Họ cho rằng, con cái lập gia đình càng sớm thì càng tốt vì nhà sẽ có thêm người đi làm rẫy.

Lấy nhau khi chưa đủ tuổi luật pháp cho phép nên các cặp vợ chồng ở đây chưa được làm giấy đăng ký kết hôn, chưa được tách khẩu, vì vậy họ mất rất nhiều quyền lợi. Nhất là những chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người đồng bào dân tộc thiểu số.

III-CÁC NỘI DUNG KHÁC
Báo điện tử Chính phủ có bài Dự kiến xử lý thí sinh quay clip trong phòng thi theo hướng giáo dục. Bài báo phản ánh: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo chính thức về việc xem xét, xử lý vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận đó là sai phạm tại Hội đồng thi THPT dân lập Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2012.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp một số thông tin xung quanh vụ việc sai phạm tại Hội đồng thi THPT dân lập Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang như sau: Hội đồng thi Trường THPTDL Đồi Ngô có 12 phòng thi với 39 cán bộ, nhân viên, giám thị, 273 thí sinh dự thi.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc sai phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang đã không cử làm nhiệm vụ chấm thi đối với các cán bộ, giáo viên tham gia Hội đồng coi thi; tổ chức kiểm điểm đối với tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội đồng coi thi, đồng thời tổ chức chấm thanh tra toàn bộ bài thi của các thí sinh tại Hội đồng này.

Qua xem xét ban đầu có thể nhận định, trong quá trình tổ chức thi, một số cán bộ nhà trường và hội đồng thi đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế, để thí sinh quay cóp, nhìn bài của nhau và có dấu hiệu giải bài từ ngoài đưa vào. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang đã có văn bản gửi cơ quan công an xem xét xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm theo pháp luật.

Đối với các thí sinh, Sở sẽ căn cứ vào các chứng cứ nêu trong các video clip và các chứng cứ phát hiện qua việc chấm thi để xử lý theo Quy chế.

Đối với đối tượng tổ chức quay video và thí sinh có hành vi quay video, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang chưa làm việc trực tiếp mà đang chờ kết quả xác minh của Công an tỉnh.

Dự kiến sẽ căn cứ quy chế và các yếu tố liên quan khác để xử lý theo hướng giáo dục, giúp học sinh nhận thức được sự đúng, sai trong hành vi của mình.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cũng cho biết, hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang và các cơ quan chức năng của tỉnh đang tập trung xác minh vụ việc để sớm có kết luận và xử lý theo thẩm quyền.

theo http://moj.gov.vn

 

Comments are closed.